Scurt istoric

Prima atestare documentară a satului Uda Clocociov apare la 27 august 1547 când Mircea Ciobanu întărește mănăstiri din satul Uda. Numele de Uda Clocovioc se pare că 1-a dobândit după anul 1623 „căci în acest an, la 29 aprilie, Radu Mihnea, domnitorul Tării Românești dă voie egumenului mănăstirii să-și facă sat în siliștea Udei cu „oamenii șteiului și bară dojdie”.
Satul Uda Paciurea a luat ființă la aceeaşi dată cu satul Uda Clocociov, numele de Paciurea provenind de la Trandafir Paciurea, care a stăpânit moșii în sat. Mai înainte satul s-a numit Uda Comăneanului.
Până la apariția Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a României, satele Uda Clocociov și Uda Paciurea au format împreună comuna Uda Clocociov. De la această dată cele două sate au fost afiliate comunei Slobozia Mândra.
Comuna Uda Clocociov, cu satele Uda Clocociov și Uda Paciurea — propusă a se înființa este situată în sudul țării în Câmpia Burnasului.
Principala ocupație a locuitorilor o reprezintă agricultura, datorită solurilor cu un conținut ridicat de substanțe nutritive, cu o fertilitate corespunzătoare, în special pentru plantele de cultură. Principalele culturi sunt cele de cereale (grâu, porumb, orz, secară), dar se cultivă pe suprafețe apreciabile și plante tehnice precum floarea soarelui, rapiță etc. Agricultura la nivelul comunei se realizează în principal în fiecare gospodărie, dar și prin societățile și asociațiile agricole înființate care au ca obiect de activitate prestarea de servicii în agricultură.
De asemenea, locuitorii se ocupă și de creşterea animalelor, pe raza comunei existând un număr important de animale.
După apariția Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a României, în componența comunei Slobozia Mândra au fost incluse și satele Uda Clocociov și Uda Paciurea.
Comuna Slobozia Mândra, ce va rămâne după desprinderea satelor Uda Clocociov și Uda Paciurea îndeplinește criteriile de a avea statut de comună.
Noua comună Uda Clocociov propusă a se înființa prin desprinderea satelor Uda Clocociov și Uda Paciurea de actuala comună Slobozia Mândrea va avea satul de reședință la Uda Clocociov. Populația comunei Uda Clocociov va fi de 2028 locuitori. Noua comună, propusă a se reînființa are un potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei.
Referitor la infrastructură, menționăm că noua comună propusă a se înființa dispune pe teritoriul acesteia de spații și dotări care pot satisface necesitățile de desfășurare a activității de către instituțiile locale, respectiv:
– primărie/Consiliul local în satul Uda Clocociov, cu o suprafață utilă de 90 mp, construit în anul 1950. starea de întreținere a construcției este satisfăcătoare, dar necesită lucrări de consolidare și renovare; – școală primară, cu clasele I-IV, aflată în satul de reședință Uda Clocociov, construită în anul 1969, cu o suprafață utilă de 590 mp, având 4 săli de clasă, cu o stare bună de întreținere;
– școală generală cu clasele I-VIII, situată în satul Uda Paciurea, construită în anul 1960, cu o suprafață utilă de 735 mp, cu 8 săli de clasă, având o stare bună de întreținere;
– dispensar uman, în satul Uda Paciurea, cu o suprafață de 85 mp, construit în anul 1950, cu o stare de întreținere bună;
– postul de poliție – ar putea funcționa în unul din celelalte sedii ale instituțiilor publice ce vor funcționa în comună;
– stație transport auto deservită de mijloace de transport în comun care asigură legătura între cele două sate și municipiul Tumu Măgurele. Există 3 stații de transport auto.
Cele două sate sunt străbătute de drumul județean 546, iar distanța dintre cele două sate este acum de doar 1 km.

Avizier Electronic

Vezi toate

PROGRAM AUDIENȚE

Luni-Vineri: 10:00 – 14:00
UDA-CLOCOCIOV WEATHER
© 2024 Primăria UDA-CLOCOCIOV
Sari la conținut